احکام حرم
موضوع : احکام ترویج و تبلیغ گناه
حجت الاسلام و المسلمین افتخاری