حال و هوای خدمت به زائران در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام (موکب ۱۰۸۰) مهرماه ۱۳۹۸