شعرخوانی خانم وافی در وصف کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام