پادکست

پادکست | کاخ نشینی نمایندگان

گزیده سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه درمورد کاخ نشینی نمایندگان
۲۹ بهمن ۱۳۹۸