پادکست

پادکست | کارآفرینی

گزیده سخنرانی مقام معظم رهبری درباره کارآفرینی
۵ اسفند ۱۳۹۸

پادکست | مردم متدین

گزیده سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع مردم متدین
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

پادکست | مبارزه با استکبار

گزیده سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه درمورد مبارزه با استکبار
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

پادکست | عدم سازش با ابر قدرت ها

پادکست | استکبارستیزی گزیده سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه در مورد عدم سازش با ابر قدرت ها
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

پادکست | کاخ نشینی نمایندگان

گزیده سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه درمورد کاخ نشینی نمایندگان
۲۹ بهمن ۱۳۹۸