گزیده سخنرانی

حمد خداوند

کلیپ | حمد خداوند گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی
۷ اسفند ۱۳۹۸

اطاعت از خداوند

اطاعت از خداوند گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری
۴ اسفند ۱۳۹۸

کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها

کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد
۳ اسفند ۱۳۹۸

مسئولیت نمایندگان مجلس

مسئولیت نمایندگان مجلسگزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی
۱ اسفند ۱۳۹۸

سبک زندگی

کلیپ | سبک زندگیگزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

سبک زندگی

کلیپ | سبک زندگیگزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها

کلیپ کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

تسلیم در برابر قرآن

کلیپ تسلیم در برابر قرآن گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۸

حمد خداوند

کلیپ حمد خداوندگزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

مَثَلِ کفّار

کلیپ مَثَلِ کفّارسخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی اراکی
۱۵ بهمن ۱۳۹۸